January 31, 2023

1 thought on “Belajar dari Kisah Persembahan Seorang Janda Miskin (Mrk. 12:41-44)

Leave a Reply